Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren

Kommune-CSIRT støtter kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. CSIRT-en er et ressurssenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i kommunesektoren.

Spørsmål? Ta kontakt.

Nyheter

I samarbeid med

Medlemsfordeler

Kommune-CSIRT vil holde medlemmene løpende informert om relevante hendelser, trusler, kampanjer og sårbarheter i det digitale domenet. Vi vil også koordinere hendelser på tvers av medlemsmassen slik at både erfaringer, tiltak og status kan skaffes og formidles via oss.

Kommune-CSIRT vil tilby enkel rådgivning og opplæring i cybersikkerhet til sine medlemmer, og vil kunne overvåke/monitorere enkelte ressurser for å støtte medlemmene ved angrep eller kompromittering.

Kommune-CSIRT er et ressurssenter for medlemmene hvor de kan få svar på spørsmål, få utført analyser og andre sikkerhetsrelaterte oppgaver på oppdragsbasis.

  • Informasjonsdeling

  • Digitalt situasjonsbilde

  • Koordinering

  • Rådgivning og opplæring

  • Analyseoppdrag

  • Støtte ved hendelser

Visste du at

  • I 2020 forventes det at mer enn 200 milliarder enheter er tilknyttet internett (Kilde: Symantec)
  • 90 % av alle digitale sikkerhetsbrudd skyldes menneskelige feil eller svikt (Kilde: chiefexecutive.net). Det betyr at disse bruddene kunne vært unngått!
  • Det forventes 3,5 million ledige jobber i verden innen datasikkerhet i 2021. Arbeidsledighet for sikkerhetseksperter er lite sannsynlig!

Kontakt oss

Kontakt oss for spørsmål om medlemskap eller andre henvendelser.

Telefonnummer

+47 408 54 444

Adresse

SIVA Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer

Organisasjonsnummer

824 000 182

Virksomhetsnummer

824 537 992