Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren

Kommune-CSIRT støtter kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. CSIRT-en er et ressurssenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i kommunesektoren.

Ta kontakt om du vil melde inn sikkerhetshendelser/observasjoner, eller om du bare har et spørsmål

Nyheter og artikler

I samarbeid med

Medlemskap og leveranser

 • Informasjonsdeling

 • Situasjonsbilde

 • Koordinering

 • Rådgivning

 • Støtte ved hendelser

Kommune-CSIRT vil holde medlemmene løpende informert om relevante hendelser, trusler, kampanjer og sårbarheter i det digitale domenet. Vi vil også støtte enkeltkommuner ved hendelser, samt koordinere hendelser på tvers av medlemsmassen. Dette gir grunnlag for å samle både erfaringer, tiltak og status som kan håndteres og formidles via oss.

Kommune-CSIRT vil tilby rådgivning innen cybersikkerhet til sine medlemmer, og bidra til å gi kommuner en oversikt over mulige kompromitteringer, sårbarheter, tekniske utfordringer og informasjon som finnes om dem på internett.

Kommune-CSIRT er et ressurssenter for medlemmene hvor de kan få svar på spørsmål.

Les mer om medlemskap og leveranser her.....

Visste du at

 • I 2020 forventes det at mer enn 200 milliarder enheter er tilknyttet internett (Kilde: Symantec)
 • 90 % av alle digitale sikkerhetsbrudd skyldes menneskelige feil eller svikt (Kilde: chiefexecutive.net). Det betyr at disse bruddene kunne vært unngått!
 • Det forventes 3,5 million ledige jobber i verden innen datasikkerhet i 2021. Arbeidsledighet for sikkerhetseksperter er lite sannsynlig!

Kontakt oss

Kontakt oss for om:

 • Medlemskap
 • Sikkerhetshendelser/Observasjoner
 • Andre henvendelser

Når innmelding av sikkerhetshendelser gjennomføres tar vi straks kontakt med avsender ved behov.

Telefonnummer

+47 90 85 00 42

E-post

post(a)kommunecsirt.no

Adresse

SIVA Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer

Organisasjonsnummer

824 000 182

Virksomhetsnummer

824 537 992