Medlemsfordeler

Kommune-CSIRT vil holde medlemmene løpende informert om relevante hendelser, trusler, kampanjer og sårbarheter i det digitale domenet. Vi vil også koordinere hendelser på tvers av medlemsmassen slik at både erfaringer, tiltak og status kan skaffes og formidles vi oss.

Kommune-CSIRT vil tilby enkel rådgivning og opplæring i cybersikkerhet til sine medlemmer, og vil kunne overvåke/monitorere enkelte ressurser for å støtte medlemmene ved angrep eller kompromittering.

Kommune-CSIRT er et ressurssenter for medlemmene hvor de kan få svar på spørsmål, utføre analyser og lignende på oppdragsbasis.

  • Informasjonsdeling

  • Situasjonsbilde

  • Koordinering

  • Rådgivning

  • Støtte ved hendelser