Digitalt situasjonsbilde for første kvartal 2021

I dag 15. april lanserer Kommune-CSIRT sitt kvartalsvise digitale situasjonsbilde. Dette er den tredje rapporten fra Kommune-CSIRT om sikkerhet i det digitale domenet.

Publisert: 15.04.2021

Kommune-CSIRTs periodiske digitale situasjonsbilde

Kommune-CSIRT presenterer situasjonsbildet for kommunal sektor som har som ambisjon å dele et komprimert bilde av trusler, hendelser og sårbarheter i sektoren. Rapporten henvender seg til kommunalledelse så vel som teknisk nivå i kommunen, fylkeskommunen eller deres driftsorganisasjon.

Innhold i denne utgaven av Kommune-CSIRTs Digitale Situasjonsbilde

Fra 18. desember og frem til uke 15 har vi sett et økende angrepsvolum mot offentlig og privat sektor, nye tilfeller av kompromitterte e-postkontoer, løsepengevirus og sikkerhetsbrudd. Første kvartal 2021 har vært spesielt for norske kommuner. I januar skjedde det mest alvorlige cyberangrepet en norsk kommune har vært utsatt for noen gang. Den kriminelle aktiviteten i cyberdomenet har siden nyttår vært stor, og man har sett en stor pågang mot offentlig institusjoner i utlandet og i Norge, samt også private virksomheter i Norge. Det er utfordrende å følge med på utviklingen og samtidig sørge for et akseptabelt nivå på informasjonssikkerheten ut fra dagens trusselbilde.

I denne utgaven av Digitalt situasjonsbilde presenteres en liste av hendelser for første kvartal 2021 som Kommune-CSIRT vurderer som relevante for kommunal og fylkeskommunal sektor.

I analysen har senteret denne gangen valgt å legge ekstra vekt på trenden rundt ransomware/løsepengevirus med dobbel utpressing, og i tillegg et spesielt blikk på utnyttelse av kritiske sårbarheter.

I tiden som kommer er det ingen grunn til å tro at aktiviteten hos cyberkriminelle blir lavere. Det er viktig å gjøre de tiltak man kan for å forhindre hendelser, og samtidig gjøre virksomheten i stand til å kunne håndtere en hendelse hvis den fører til kompromittering. Les mer om dette i rapporten.

Delingsregime for rapporten

Dette er det siste av i alt tre rapporter som vil legges ut som et offentlig dokument. De kommende rapportene vil først og fremst være for Kommune-CSIRT sine medlemskommuner og fylkeskommuner. Vi vil vurdere å utarbeide et ekstrakt som vil legges ut offentlig, men dette vil ikke inneholde samme mengde informasjon. Kommende rapporter vil inneholde mer detaljerte opplysninger om hendelser og aktører og vil inneha en delingsbegrensning spesifisert med Trafikklysprotokoll.

Om Kommune-CSIRT

Kommune-CSIRT støtter norske kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon og rådgivning rundt trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. Kommune-CSIRT er et nasjonalt ressurssenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i kommunesektoren. Senteret støtter kommuner og fylkeskommuner med digital sikkerhet innenfor alle kommunale områder, og på både teknisk og strategisk nivå.

Les mer «om oss» og om «medlemskap og leveranser».

Last ned rapporten her: Situasjonsbilde 1-2021