Digitalt situasjonsbilde fra Kommune-CSIRT lanseres

I dag 30. september lanserer Kommune-CSIRT sitt første digitale situasjonsbilde. Dette er den første av en serie periodiske rapporter fra Kommune-CSIRT som har ambisjon om å dele et bilde av trusler, hendelser og sårbarheter som rammer eller kan ramme kommunesektoren.

Publisert: 30.09.2020

Kommune-CSIRTs periodiske digitale situasjonsbilde

Kommune-CSIRT presenterer i dag sitt første digitale situasjonsbilde for kommunal sektor for å gi et komprimert bilde av trusler, hendelser og sårbarheter i sektoren. Rapporten henvender seg til kommunalledelse så vel som teknisk nivå i kommunen eller kommunens driftsorganisasjon.

Rapporten fra Kommune-CSIRT er senterets beskrivelse og vurdering/analyse av digitale trusler, sårbarheter og hendelser i kommunal og fylkeskommunal sektor gjennom en gitt periode. Rapporten vil skrives periodisk og vil gis ut minimum hvert kvartal.

25. september lanserte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sin rapport «Helhetlig digitalt risikobilde 2020». Dette er en årlig rapport som skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer.

Kommune-CSIRT anbefaler alle å lese NSM sitt «Helhetlig digitalt risikobilde 2020», og ikke minst i etterkant av dette gjøre seg kjent med «15 prioriterte tiltak fra NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0».

Rapporten fra NSM og Situasjonsbilde Kommune-CSIRT kommer ut i samme tidsperiode, men Kommune-CSIRT har beskrevet sitt digitale situasjonsbilde uavhengig av NSM sin rapport, mot en annen målgruppe og med en annen tidshorisont.

Innhold i Kommune-CSIRTs Digitale Situasjonsbilde

I det første Digitale situasjonsbilde for kommunesektoren viser vi til den siste tiden hvor både Stortinget og andre offentlige virksomheter har blitt utsatt for omfattende dataangrep. Fellesnevneren er at epost-tjenestene og epost-kontoer er blitt angrepet og utnyttet. Rapporten er i hovedsak delt i tre deler: En om hendelser relevant for vår sektor, en status- og analysedel, og til sist et forsøk på å se på trender og trusler fremover.

Delingsregime for rapporten

Det første Digitale situasjonsbilde fra Kommune-CSIRT vil være et offentlig dokument. De kommende rapportene vil først og fremst være for Kommune-CSIRT sine medlemskommuner og fylkeskommuner. Delingsbegrensningen vil være deretter, spesifisert med Trafikklysprotokollen, og vil sannsynligvis inneholde mer detaljerte opplysninger om hendelser og aktører.

Om Kommune-CSIRT

Kommune-CSIRT støtter norske kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. Kommune-CSIRT er også et nasjonalt ressurssenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i kommunesektoren.​

Last ned rapporten her:

Kommune-CSIRT: Digitalt Situasjonsbilde for perioden 1. juli – 30.september.

Andre rapporter:
NSM – Helhetlig Digitalt Risikobilde 2020 - 15 prioriterte tiltak fra NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0

https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rapporter/helhetlig-digitalt-risikobilde-2020/utvikling-og-trender-innen-digitale-hendelser-hva-rammer-norske-virksomheter/kartleggingsvirksomhet/15-prioriterte-tiltak-fra-nsm-grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-2-0/