Kommune-CSIRT med flere ansatte og store ambisjoner

Vel overstått sommerferie!

Publisert: 06.08.2021

Vi i Kommune-CSIRT gleder oss til å ta fatt på høsten og ser virkelig frem til å fortsette på den veien vi har startet. For oss har første året etter etablering vært utrolig spennende å givende. Å bli kjent med kommunal sektor og spesielt en rekke kommuner på den måten vi nå har blitt, har gitt oss en helt unik mulighet til å gi støtte og ikke minst bygge legge planer for å bygge videre på konseptet rundt Kommune-CSIRT.

For de som ikke kjenner Kommune-CSIRT så godt så er senteret er et ressurssenter for cybersikkerhet som har som formål å støtte kommuner og fylkeskommuner i Norge med praktisk informasjonssikkerhetsarbeid. Kommune-CSIRT er et interkommunalt selskap, og etablert som en nasjonal funksjon med en vedtektsfestet non-profit modell og hvor deltagelse i det sektorvise responsmiljøene, ledet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er en svært vesentlig faktor, sammen med all jobb vi selv gjør for å gi god støtte til norske kommuner. Les mer her……..

I dag har Kommune-CSIRT tett oppunder 40 medlemskommuner og flere på vei inn. Vi har medlemmer både fra kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Kommune-CSIRT blir også kontaktet av en andre virksomheter som ønsker støtte fra oss. Ut fra disse henvendelsene vil det gjøres vurderinger fortløpende, men Kommune-CSIRT vil ikke vike fra sitt hovedfokus på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette er vår målgruppe.

Tidlig på høsten øker Kommune-CSIRT bemanningen med to kompetente sikkerhetsanalytikere. Dette vil øke kapasiteten for tettere oppfølging av medlemskommunene. Det vil også bidra til utviklingen av organisasjonen i retning av å dekke behov vi ser som omfatter flere kommuner, og som kan utgjøre positiv effekt for mange kommuner samtidig.

Vi i Kommune-CSIRT håper også at kommende halvår kan bidra til at vi får mulighet til å fysisk møte flere kommunalt- og fylkeskommunalt ansatte, sikkerhetsfolk og andre som har interesse for digital sikkerhet på konferanser og lignende arrangement.

Vi har alle vært gjennom en lang «annerledes» periode som forhåpentligvis går mot slutten. Nå er det bare å brette opp armene og stå løpet ut. Det er mye som er lært, og mye som vi bli gjort på andre måter i fremtiden også uten Covid-19. Digital sikkerhet er fortsatt viktig, om ikke viktigere.

Vi i Kommune-CSIRT gleder oss til tiden som kommer, og det samarbeidet vi skal få til med kommuner, fylkeskommuner, sikkerhetsorganisasjoner og andre som ønsker å jobbe med oss.

Ha en strålende høst!