Bakgrunn og formål

Kommune-CSIRT ble opprettet på bakgrunn av et behov avdekket av NorSIS og deretter bekreftet av Direktoratet for Samfunnsutvikling og Beredskap(DSB).

NorSIS gjorde en kartlegging av kommunenes behov og kompetanse - denne ble ferdigstilt i 2017. DSB gjorde en vurdering i etterkant av kartlegging og behov og gjennomførte også en spørreundersøkelse mot kommunene, og kom til samme konklusjon - kommuner og fylkeskommuner har behov for et ressurssenter for datasikkerhet som de kan støtte seg på og benytte til informasjons- og erfaringsutveksling.

Kommune-CSIRT har som ambisjon og formål å fylle denne rollen som en nasjonal ressurs for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Ved å bli en del av den nasjonale CERT/CSIRT-strukturen med NSM NCSC (tidligere NorCERT) som naturlig midt- og møtepunkt, vil Kommune-CSIRT kunne utnytte informasjon fra sentrale, nasjonale kilder og viderebringe relevant informasjon og rådgivning direkte til medlemmene.

Eiere og samarbeidspartnere

Oppstarten av Kommune-CSIRT IKS finansieres av Lillehammer kommune, Gjøvik kommune og Innlandet fylke. Det praktiske eierskapet utøves av Lillehammer og Gjøvik kommuner som utgjør representantskapet i det interkommunale selskapet. Disse kommunene har tatt initiativet til CSIRTen, og kontorene til organisasjonen legges derfor til å begynne med i disse to byene.

En av pilarene til Kommune-CSIRT er samarbeidspartnerne til senteret. Lokale partnere er virksomheter som IKOMM og Eidsiva Bredbånd på Lillehammer, institusjoner som NTNU/CCIS og NorSIS på Gjøvik og sentrale organisasjoner som Kommunenes Sentralforbund, NSM NCSC og Kommunenes informasjonssikkerhets-forening (KINS).

Ledelse

Daglig leder: Bjørn T. Tveiten

Styreleder: Jan Tore Meren